Barometrar
Displayer
Flygplatssystem och givare
Halksystem
Molnmängdsmätare
Molnhöjdsmätare / Ceilometer
Nederbördsgivare
Siktgivare
Solgivare
Temp- och Fuktgivare
Vindgivare
Väderstation