Halksystem

För att samhället skall kunna fungera krävs att vägar, flygplatser och järnväg ska fungera i alla typer av väderlek. Med hjälp av Vaisalas system och tjänster kan man på ett tidigt stadium förutse farliga situationer med hjälp av varning, övervakning och väderprognos. Med dessa system har kunderna kunnat höja säkerheten, sparat pengar och även skonat miljön.

Broschyr Halksystem

   
Väg applikationer  
Flygplats applikationer  
Järnvägs applikationer  
Bro applikationer  
Remote Surface Sensors