MOLNMÄNGDSMÄTARE  
CIR4 Molnmängdsmätare från ATMOS
   
CIR13 Molnmängdsmätare från ATMOS