Sikt

LT31 Transmissiometer
Den allra senaste lösningen för bedömning av Runway Visual Range (sikten på start- och landningsbanor) och vid siktmätning på flygplatser, där den ger mycket noggranna resultat med minimalt underhåll och absolut tillförlitlighet.

MITRAS Transmissiometer
Väl beprövad lösning för bedömning av Runway Visual Range (sikten på start- och landningsbanor). Systemet har varit i drift sedan år 1986 och har uppvisat utmärkt prestanda vid internationella jämförelser.

FS11 siktgivare
FS11, som konstruerats enligt riktlinjerna i ICAO, FAA och WMO, är ett idealiskt instrument för bedömning av Runway Visual Range (sikten på start- och landningsbanor) och vid siktmätning på flygplatser, men också för andra krävande applikationer.

FD12 siktgivare
Universell siktgivare, som används av många ledande meteorologiska institutioner och luftfartsverk (flygplatser).

PWD10/PWD20 siktgivare och PWD12/PWD22 givare av aktuellt väder "Present Weather"
Ger perfekta lösningar för olika siktmätningsapplikationer och detektion av nederbördstyp. Till exempel vägväderlek, vid siktmätning på vattenleder och i meteorologiska väderstationer.

LM21 givare för bakgrundsljusgivare
Instrument med alla funktioner och som konstruerats för flygplatsernas Runway Visual Range- och ICAO-siktsystem.