TEMPERATUR- & FUKTGIVARE  
HMP155 temperatur- och fuktgivare
HMP155 ger tillförlitliga och stabila fukt- och temperaturmätningar med den nya generationens Vaisala HUMICAP® 180R-sensor. Den är särskilt lämpad för användning i meteorologiska applikationer och för ett stort antal olika instrument, till exempel apparatur för registrering/inspelning, datainsamling, laboratorieutrustning och övervakning.
   
HMT100-serien stationär temperatur- och fuktgivare
Konstruerade för fukt- och temperaturmätningar i krävande HVAC-applikationer. Mätarna har en utbytbar mätprob och kan erhållas med display. Utsignalerna kan väljas mellan strömutgång 4-20 mA (2-tråd) eller spänningsutgångar 0-1/5/10V.
   
HMT330-serien stationära temperatur- och fuktgivare
Konstruerad för användning i de mest krävande applikationerna inom processindustrin där stabil och noggrann mätning är signifikant för styrning och processreglering. I den unika LCD-displayen presenteras mätvärden i både numerisk samt grafisk form. Mätaren är fritt konfigurerbar.
HMT360-serien stationära temperatur- och fuktgivare
EX-klassade mätare för fuktmätning i industriella EX-applikationer. Hela mätaren kan installeras direkt i områden med explosionsrisk. Mätaren är fritt konfigurerbar.
   
HMD/W40/50 temperatur- och fuktgivare
Idealiska för ventilationsapplikationer inomhus. Har utmärkt stabilitet, tillförlitlig funktion.och installeras enkelt. Mätarna har utbytbar mätsensor. Ingen omkalibrering behöver utföras efter sensorbytet.
   
HMD/W60/70 temperatur- och fuktgivare
Kanalmonterade mätare för anvädning i industriella VVS-applikationer. Idealiska för integrering med reglersystem för behovstyrd ventilation. Kapslingsklass IP65 (NEMA4).
   
PTU300 Tryck-, Temperatur- och Fuktgivare
Mätarna i PTU300-serien mäter relativ fuktighet, temperatur och barometriskt lufttryck med två noggrannhetsklasser. De har en stor numerisk och grafisk display.
   
HMI41 Handinstrument
Mångsidig och enkel att använda. Ett urval av fem olika mätprober gör mätaren mycket flexibel inom ett stort antal olika användningsområden. Idealisk för fuktmätning av byggmaterial.
   
HMK15 Kalibrator