Halksystem på Örnsköldsvik Flygplats

 

Halksystemet på Örnsköldsvik flygplats består av 1 huvudstation och 1 slavstation som är placerade i sättpunkterna.

Huvudstationen är utrustad med en komplett uppsättning av meteorologiskagivare som den delar med sig av till slaven.

Till varje station är 2 stycken bangivare anslutna. Huvudstationen har utöver bangivarna även en temperaturgivare på 30 cm djup.

Presentation sker på en PC hos fälthållarna med IceView. I det fall ett alarm utfärdas av systemet skickas ett sms till den fälthållare som har jour så att han kan gå till datorn och se vad som håller på att ske med banan. Utöver presentationen har man dessutom NowCast som ger en 3 timmars prognos baserat på de senaste 24 timmarnas väderlek.

 

Då slaven erhåller väderdata från huvudstationen kan slaven placeras i en brunn.

Installatörerna från Vaisala ger klartecken att nu är systemet i operativdrift.

 

 

 

Fräsning i banan för att kunna lägga i bangivarna.

Montering av bangivarna i banan.

Bangivare monterad i banan.