Installation av halksystem på Östersund Flygplats

Halksystemet på Östersund flygplats består av en station  längs banan.

Station står vid den ena sättpunkten och mäter:

Vindhastighet och vindriktning

PW (present weather) samt sikt

Temperatur och fukt vid 2m

Bantemperatur vid ytan samt 8 och 30cm ner.

Bangivarna ger förrutom temperatur även status om de olika förhållandena som kan finnas på banan som t.ex. torr, blöt, blöt med kemikalier, frost mm.

Data samlas sedan upp i en PC där man kan se aktuellt väder samt historik. Därutöver har de även en prognosmodul som helt automatiskt gör en prognos för de kommande 3 timmarna.