Installation av bangivare på Umeå Flygplats

 
 

 

Halksystemet på Umeå flygplats består idag av 3 stationer längs banan.

Stationerna är placerade vid sättpunkterna, mitten och  mäter:

Nederbörd

Temperatur och fukt vid 2m

Bantemperatur vid ytan samt 8cm ner.

Bangivarna ger förutom temperatur även status om de olika förhållandena som kan finnas på banan som t.ex. torr, blöt, blöt med kemikalier, frost mm.

Data samlas sedan upp i en PC där man kan se aktuellt väder samt historik. Programmet ger också en förvarning baserat på trenden om det finns risk för någon typ av halka på banan.

 

År 2002 har man uppdaterat sitt system med en DRS511.
DRS511 skiljer sig mot de tidigare bangivarna med att den har 3 optiska fibrer. Med detta kan man erhålla en mycket mer noggrann banstatus samt även detektera vatten på banan.

Därutöver har man även ändrat larmfunktionen som tidigare gick via en SMS server, till att sändas direkt från PC via GSM modem till fälthållarens GSM telefon. Detta medför en snabbare leverans av de alarm som genererats från systemet.

I år (2004) har man uppdaterat sitt system med en slavstation som har två nya DRS511 bangivare ansluten till sig.