Installation av RVR-system på Stockholm-Skavsta Flygplats

RVR-systemet består av 2 stycken forward scatter givare FD12, och en FD12P som även kan ge present weather koder.

En av givarna är dessutom försedd med en bakgrundsljusmätare (LM11).

Data samlas sedan upp i en PC och presentation görs i tornet på en digital display (DD50).