MAWS101 på Jönköpings Räddningstjänst

Jönköpings Räddningstjänst har en MAWS101 som mäter:

- Vindhastighet och vindriktning

- Temperatur och fukt

Presentation görs sedan på en digital display, WIND30TU, i räddningscentralen.