Vindsystem på Räddningsverkets Skola i Revinge

Vindsystemet vid Räddningsverkets Skola i Revinge är konfigurerat för att hjälpa dem då röken blåser åt ett icke önskvärt håll.

Man har delat upp riktningen i tre sektorer. Två av displayerna aktiverar varningen, att nu börjar vinden närma sig icke önskvärt håll. Den tredje displayen indikerar att nu är vinden inom det icke önskvärda sektorn.

Larmindikation ges på respektive display och övningspersonal informeras via de roterandeljusen som displayerna aktiverar.

 

Systemet består av:

2 st WIND30

1 st WIND30TU (med möjlighet att komplettera senare med temperatur och fukt visning)

1 st vindgivare WMS301

2 st roterandelampor (1 orange, 1 röd)