SMHI hydrologstation - MAWS301

SMHI har börjat att installera nya hydrologstationer från Vaisala.  Som ett första steg kommer 45 stationer att installeras under detta året.

 

Installationsteam från Swedia Networks som övervakades av personal från SMHI då de två första stationerna installerades..
Installationshus i Göstad.
Pegelbrunn vid Göstads hydrologstation.
Pegelmätaren för att registrera den aktuella vattennivån.