MAWS101 på Mjölby Räddningstjänst

Mjölby Räddningstjänst har en MAWS101 som mäter:

- Vindhastighet och vindriktning

- Temperatur och fukt

 

Presentation görs sedan på en digital display, WIND30TU, i räddningscentralen.
MAWS:en är monterad i befintlig radiomast.